AP NEWS
Related topics

WA Lottery

April 12, 2019

OLYMPIA, Wash. (AP) _ These Washington lotteries were drawn Thursday:

Daily Game

0-8-4

(zero, eight, four)

Keno

01-02-04-05-08-09-15-24-27-28-30-35-36-37-39-56-58-63-73-78

(one, two, four, five, eight, nine, fifteen, twenty-four, twenty-seven, twenty-eight, thirty, thirty-five, thirty-six, thirty-seven, thirty-nine, fifty-six, fifty-eight, sixty-three, seventy-three, seventy-eight)

Match 4

03-11-14-22

(three, eleven, fourteen, twenty-two)

Mega Millions

Estimated jackpot: $140 million

Powerball

Estimated jackpot: $101 million