AP NEWS
Related topics

IA Lottery

April 4, 2019

DES MOINES, Iowa (AP) _ These Iowa lotteries were drawn Wednesday:

Mega MillionsMega MillionsLotto AmericaLotto AmericaLotto America

08-19-28-35-41, Star Ball: 8, ASB: 2

(eight, nineteen, twenty-eight, thirty-five, forty-one; Star Ball: eight; ASB: two)

Estimated jackpot: $17.32 million

Pick 4 MiddayPick 4 MiddayPick 3 EveningPick 3 EveningMega Millions

Estimated jackpot: $104 million

PowerballPowerballPick 3 MiddayPick 3 MiddayPick 3 Evening

4-2-5

(four, two, five)

Pick 4 EveningPick 4 EveningPick 3 Midday

2-1-6

(two, one, six)

Pick 4 MiddayPick 4 MiddayPick 4 Evening

0-5-0-7

(zero, five, zero, seven)

PowerballPowerballPick 4 Midday

1-7-6-3

(one, seven, six, three)

Powerball

16-19-25-32-49, Powerball: 18, Power Play: 2

(sixteen, nineteen, twenty-five, thirty-two, forty-nine; Powerball: eighteen; Power Play: two)

Estimated jackpot: $54 million