Ethiopia

2023 Boston Marathon Results

April 17, 2023 GMT

1. Evans Chebet, Kenya, 2:05:54