ADVERTISEMENT
Press release content from Business Wire. The AP news staff was not involved in its creation.
Related topics
PRESS RELEASE: Paid content from Business Wire
Press release content from Business Wire. The AP news staff was not involved in its creation.

A nők vállalkozói szerepének erősítése és a nemek közti egyenlőség biztosítása érdekében a Mary Kay Inc. szószólóként lép fel, és mérföldkőnek számító kötelezettségvállalásokkal, valamint szerte a világon együttműködési megállapodások megkötésével...

July 21, 2021 GMT
This month, Mary Kay also joined the “Drivers of change” Program at the Generation Equality Forum in Paris, France (June 30 - July 2). (Graphic: Mary Kay Inc.)
1 of 4
This month, Mary Kay also joined the “Drivers of change” Program at the Generation Equality Forum in Paris, France (June 30 - July 2). (Graphic: Mary Kay Inc.)
1 of 4
This month, Mary Kay also joined the “Drivers of change” Program at the Generation Equality Forum in Paris, France (June 30 - July 2). (Graphic: Mary Kay Inc.)

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--júl. 21, 2021--

 

Ez a sajtóközlemény multimédia-tartalommal rendelkezik. A teljes tartalmat itt találja: https://www.businesswire.com/news/home/20210721005790/hu/

This month, Mary Kay also joined the “Drivers of change” Program at the Generation Equality Forum in Paris, France (June 30 - July 2). (Graphic: Mary Kay Inc.)

A nők vállalkozói szerepének erősítése és a nemek közti egyenlőség biztosítása érdekében a Mary Kay Inc. szószólóként lép fel, és mérföldkőnek számító kötelezettségvállalásokkal, valamint szerte a világon együttműködési megállapodások megkötésével járul hozzá e célok eléréséhez

ADVERTISEMENT

A nők felemelkedésének és vállalkozói szerepük erősítésének egyik globális szószólója, a Mary Kay Inc. a nemek közti egyenlőség iránti elkötelezettségének megerősítéseként kiadott egy állásfoglalást, amelyben méltatja az Európai Bizottságnak a nemek közti egyenlőség elérését célzó, 2020 és 2025 közti időszakra vonatkozó stratégiáját ( Gender Equality Strategy for 2020 – 2025 ), továbbá csatlakozott a Generation Equality Forum globális cselekvési koalícióihoz ( Generation Equality Forum Action Coalitions ).

Az állásfoglalását tartalmazó dokumentumban (amely ide kattintva érhető el) a vállalat kifejezi egyetértését az Európai Unió nemek közti egyenlőségre vonatkozó stratégiai céljaival. Az Európai Unió szerint: „A stratégia politikai célkitűzéseket és intézkedéseket fogalmaz meg annak érdekében, hogy 2025-re jelentős előrelépés történjen egy nemek közti egyenlőségre épülő Európa létrehozása terén. A cél egy olyan Unió kiépítése, ahol a nők és a férfiak, a lányok és a fiúk, legyenek bármennyire is különbözőek, szabadon megválaszthatják életútjukat, egyenlő eséllyel rendelkeznek a boldogulásra és egyformán részt vehetnek az európai társadalom életében, vagy akár vezető szerepet is vállalhatnak.”

ADVERTISEMENT

„A diszkriminatív törvények, a nemi előítéletek és sztereotípiák, a nők és lányok elleni erőszak – ezek mind globális problémák, amelyeket az állami és a magánszektornak, valamint a világ civil társadalmi szervezeteinek együttesen, együttműködve kell megoldaniuk” – jelentette ki Julia Simon, a Mary Kay jogi és diverzitási vezetője. „A nemek közti egyenlőség kulcsfontosságú bolygónk életben maradása és egy fenntarthatóbb, virágzó gazdaság és társadalom újjáépítése szempontjából.”

Ebben a hónapban a Mary Kay a Generation Equality Forum Párizsban (Franciaország) június 30-a és július 2-a közt megrendezett gyűlésén csatlakozott a „Drivers of change” ( Változások előrevivői ) programhoz is. 26 évvel a Pekingi nyilatkozat kiadása után ENSZ nőügyi szervezete, a UN Women által összehívott Generation Equality Forum, amelynek társházigazdái Mexikó és Franciaország kormánya voltak, egy olyan időpontban került lefolytatásra, amely „a legkritikusabb pillanat a mostani generáció számára a nemek közti egyenlőség elérését célzó erőfeszítésekbe való befektetések és a nők biztonságának, vezető szerepének elérését és gazdasági lehetőségeinek kiterjesztését célzó tevékenységek felgyorsítása szempontjából 1.”

Julia Simon előadóként vett részt a Gender Equality Forum „Building a Transformative Strategy for Gender-Responsive Procurement” ( Átalakulást célzó stratégia kidolgozása a nemi egyenlőség szempontját érvényesítő beszerzések érdekében ) címet viselő panelbeszélgetésén, melynek célja a női vállalkozók boldogulását akadályozó, aránytalanul összetett és összefonódásokkal súlyosbított nehézségekre való figyelemfelhívás, valamint a nemi egyenlőség szempontját érvényesítő beszerzések promótálása volt. Globális szinten 3 vállalkozás közül 1 van női tulajdonban 2, a női vállalkozók azonban mindössze 1%-át nyerik el a kormányok és nagyvállalatok által meghirdetett beszerzési pályázatokon elnyerhető összegeknek 3. A panel előadói megosztották a résztvevőkkel nézeteiket, és saját tapasztalataikon alapuló, konkrét tanácsokat adtak arra nézve, hogyan vezethetők be a nemi egyenlőség szempontját érvényesítő beszerzési stratégiák.

A Generation Equality Forum párizsi gyűlésén a Mary Kay csatlakozott a Generation Equality Forum négy cselekvési koalíciójához ( Generation Equality Action Coalition) (Economic Justice and Rights [ Gazdasági igazságosság és jogok ]; Feminist Action for Climate Justice [ Feminista cselekvés az éghajlati igazságosságért ]; Technology and Innovation for Gender Equality [ Technológia és innováció a nemek közti egyenlőségért ]; Feminist Movements and Leadership [ Feminista mozgalmak és vezetés ]), politikai, programozási és érdekképviseleti vállalásokat téve. A rendezvényen virtuálisan 50000 ember vett részt, 1000 szervezet tett kötelezettségvállalásokat, és a nemek közti egyenlőség elérését célzó 5 éves, 6 területre kiterjedő akcióterv támogatására 40 milliárd USA dollár befektetéséről született döntés.

Ezek a kötelezettségvállalások a legutóbbiak azok közt az erőfeszítések közt, amelyeket a Mary Kay a nők gazdasági felemelkedése és a nemek közti egyenlőség elérése érdekében tesz magas szintű találkozókon szerte a világon, az ENSZ szervezeteivel és tagjaival és helyi stratégiai partnereivel együttműködve.

  • 2021. március 16-án Deborah Gibbins, a Mary Kay operatív vezetője részt vett a UN Global Compact ( Egyesült Nemezetek Globális Megállapodása ) Target Gender Equality ( Cél: A nemek közti egyenlőség ) elnevezésű programjának gyűlésén, amelyen beszámolt arról, hogy járul hozzá a Mary Kay a női vállalkozók szerepének erősítéséhez mintegy 40 országban. Gibbins a Világbank által frissen kiadott adatokkal 4 támasztotta alá azt a kijelentését, hogy a világon a nők átlagosan a férfiak törvényes jogainak mindössze háromnegyedével rendelkeznek. Gibbins felszólította a vállalatokat, hogy lépjenek fel a jogi diszkrimináció ellen és támogassák azokat a reformokat, amelyek megszüntetik a férfiak és nők jogai közti szakadékot annak érdekében, hogy a nők kiteljesíthessék képességeiket. A rendezvényen több mint 100 országból 5000-en vettek részt az üzleti szektorból, az Egyesült Nemzetek Szervezetétől, a tagállamokból és társadalmi szervezetektől, és a résztvevők 75%-a magánszektorbeli szervezeteket képviselt.
  • 2021. március 24-én a Commission on the Status of Women ( az ENSZ Nők Helyzetével Foglalkozó Bizottsága ) (CSW65) rendezvényén Gibbins részt vett egy „Women Leading Economic Recovery Through Entrepreneurship” ( A gazdaság újjáélesztését vállalkozói tevékenység végzése révén vezető nők ) címet viselő panelbeszélgetésen, melynek házigazdája a Women’s Empowerment Accelerator (WEA) program volt. A panelbeszélgetésen Gibbins rámutatott arra, hogy az állami és a magánszektornak össze kell fognia ahhoz, hogy segítse egy olyan ökoszisztéma kialakítását, amely lehetőségeket biztosít a női vállalkozók számára. A Mary Kay és az ENSZ 5 testülete által együttesen életre hívott Women’s Entrepreneurship Accelerator program annak példájaként került bemutatásra, hogy milyen egyedi hatást érhet el a változások felgyorsítása terén egy több partner közreműködésével megvalósuló program.
  • A Mary Kay cseh köztársaságbeli és szlovákiai szervezetének ( Mary Kay Czech Republic and Slovakia ) vezérigazgatója, Edita Szabóová egy március 26-a és április 4-e közt megrendezett, Equal Pay Day nevet viselő konferencián felszólalásában hangsúlyozta, milyen fontos az, hogy a „nők támogassák a nőket”, továbbá beszélt a Mary Kay női vállalkozók támogatása érdekében végzett munkájáról, melynek során a vállalat képzéseket, iránymutatást és mentorálást biztosít. „Amikor mi nők összefogunk, a nők és tágabb értelemben az emberiség javát szolgáló, hihetetlen dolgokat vagyunk képesek elérni. Mert tudjuk, hogy ha egyvalakit felemelünk, azzal egyben a többiek felemelkedéséhez is hozzájárulunk. A Mary Kay alapvető küldetése a vállalkozók képzése és képességeik fejlesztése, akik ezáltal lehetőséget kapnak arra, hogy kiépítsék saját üzleti vállalkozásukat, saját maguk alakíthassák életútjukat, és továbbadhassák örökségüket a lányaiknak” - mondta Szabóová.
  • 2021. június 15-16-án Egyesült Nemezetek Globális Megállapodása vezetőinek csúcstalálkozóján ( UN Global Compact Leaders Summit ) Gibbins előadást tartott a főszekcióban „Women in Sustainability: Innovating in a Man’s World” ( Nők a fenntarthatóságért: Innováció a férfiak világában ) címmel, rámutatva, hogy a női vállalkozókra példaképként szüksége van mind a gazdaságnak, mind a társadalomnak, és kiemelve azt, hogy a Mary Kay és a partnerként hozzá csatlakozó 5 ENSZ testület (az ENSZ nőügyi szervezete, a UN Women, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet ( International Labour Organization [ILO]), a Nemzetközi Kereskedelmi Központ ( International Trade Centre [ITC]), az ENSZ Globális Megállapodása ( UN Global Compact [UNGC]) és az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja ( United Nations Development Programme [UNDP]) által létrehozott Women’s Entrepreneurship Accelerator program kulcsfontosságú szerepet tölt be. Az Accelerator program kötelezettséget vállalt 5 millió női vállalkozó képzésére és gazdasági felemelkedésének támogatására az elkövetkező 10 évben. „A női vállalkozók kulcsfontosságú szerepet fognak játszani a gazdaság pandémiát követő sikeres újjáélesztésében. Ez az, amiért annyira időszerű a Women’s Entrepreneurship Accelerator program küldetése, és ezért van szüksége a női vállalkozóknak egy ilyen nagyságrendű keretrendszerre” – fejtette ki Gibbins. Az éves csúcstalálkozó ezúttal virtuális esemény volt, amelyen több mint 25000 üzleti és kormányzati vezető, az ENSZ küldöttei és civil szervezetek képviselői vettek részt. A résztvevők számba vették az eddig elért eredményeket, és meghatározták azokat az együttműködés keretében végzendő tevékenységeket, amelyekkel mérsékelhető az éghajlatváltozás, enyhíthetők a világjárvány okozta károk és kiküszöbölhetők a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek.
  • Július 6-án Jekatyerinburgban a Mary Kay részt vett az INNOPROM-2021 Nemzetközi Ipari Szakkiállításon, amely Oroszország vezető ipari, kereskedelmi és export platformja. A Mary Kay meghívott előadóként részt vett egy „UN Women Programs for the Promotion and Development of Gender-Based Entrepreneurship” ( a UN Women nemek közti egyenlőségen alapuló vállalkozások támogatását és fejlesztését célzó programjai ) címet viselő panelbeszélgetésen, melynek házigazdája a UN Women volt. A Mary Kay kiemelte, hogy a nemi egyenlőség szempontját érvényesítő beszerzésekre irányuló stratégiák kulcsfontosságúak, és hangsúlyozta, hogy a világjárvány különleges lehetőséget kínál a cselekvésre és a női vállalkozások támogatására szerte a világon.

Amit a Mary Kay-ről tudni kell…

58 évvel ezelőtt Mary Kay Ash, egyikeként azoknak a nőknek, akiknek sikerült áttörni a nők vezető pozíciókba kerülését akadályozó, sokszor „láthatatlan” korlátokat, három cél teljesítését tűzte ki az általa létrehozott szépségápolási cég elé: biztosítson ígéretes lehetőségeket a nők számára, gyártson ellenállhatatlan termékeket és tegye jobbá a világot. Ez az álom szolgált alapul annak a ma már több milliárd dolláros bevételt elérő vállalatnak a felépítéséhez, amely mintegy 40 országban több millió független szépségápolási tanácsadó munkatárs közreműködésével értékesíti termékeit. A Mary Kay elkötelezett a szépségápolási termékek tudományos alapjait biztosító kutatásokba való befektetések és innovatív bőrápolási, dekorkozmetikai termékek, táplálékkiegészítők és illatszerek előállítása iránt. A Mary Kay elkötelezett a nők és családjuk szerepvállalásának támogatása iránt, és ennek érdekében szerte a világon együttműködik különféle szervezetekkel, főként olyan területekre összpontosítva erőfeszítéseit, mint a rákkutatás, valamint a családon belüli erőszak áldozatainak védelme, a közösségi életterek szépítése és a gyermekek támogatása álmaik elérésében. Mary Kay Ash eredeti elképzelése továbbra is fényesen ragyogó vezércsillag számunkra – és ennek az elképzelésnek a megvalósításához minden egyes eladott rúzs egy lépéssel közelebb juttatja cégünket. További információkért kérjük, látogasson el honlapunkra: www.marykay.com.

1https://forum.generationequality.org/home
2 World Bank (2020). Enterprise Surveys, World Bank Gender Data Portal cited by World Bank Blogs (2020) Women entrepreneurs needed – stat!
3 Vazquez and Sherman (2014). Cited by UN Women (2017) The Power of Procurement: How to source from women-owned businesses.
4 Women, Business and the Law, 2021. A report conducted in 190 countries.

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendo a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.

Forrásverzió a businesswire.com címen:https://www.businesswire.com/news/home/20210721005790/hu/

CONTACT: Mary Kay Inc. vállalati kommunikáció

Marykay.com/newsroom

(+1) 972.687.5332 vagy media@mkcorp.com

KEYWORD: AUSTRALIA/OCEANIA UNITED STATES FRANCE NORTH AMERICA ASIA PACIFIC EUROPE TEXAS

INDUSTRY KEYWORD: PUBLIC POLICY/GOVERNMENT WOMEN OTHER POLICY ISSUES CATALOG CONSUMER COSMETICS OTHER CONSUMER RETAIL

SOURCE: Mary Kay Inc.

Copyright Business Wire 2021.

PUB: 07/21/2021 12:54 PM/DISC: 07/21/2021 12:54 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20210721005790/hu